Skolios – sned rygg

Att ha skolios betyder att ryggraden är sned i sidled. Lindrig skolios är relativt vanligt och behöver oftast ingen åtgärd.

Fler flickor får skolios

skolios

Var tionde person har skolios om även de minsta krökningarna räknas.

Lindrig skolios är ett vanligt tillstånd som syns lika ofta hos flickor som hos pojkar. Svårare skolios är däremot fyra gånger så vanligt hos flickor. Svår skolios kräver behandling.

Symptom

Symptomen för skolios är att:

  • Bröstkorgen ser olika stor ut på sidorna när man böjer sig framåt
  • Skuldrorna ser ut att sitta olika högt
  • Midjan är asymmetrisk
  • Bäckenbenet ser snett ut

Olika typer av skolios

Det finns två olika typer av skolios: Funktionell och strukturell.

Funktionell

Att ha funktionell skolios innebär att du har en lindrig krökning på ryggen och att den dessutom rätas ut när du lägger dig ned.

Denna typ av skolios behöver inte åtgärdas och krökningen av ryggraden går aldrig över 15 grader. Funktionell skolios kan bero på att det finns en längskillnad mellan benen eller det som kallas för ischiasskolios. Läs mer om ischias här.

Strukturell

Vid strukturell skolios rätar inte ryggraden ut sig när man lägger sig ned och det finns en konstant vridning i kotorna. Den strukturella skoliosen kan delas in i fem olika grupper:

  • Idiopatisk, 80 procent av alla med strukturell skolios. Innebär att det inte finns någon känd anledning till vad det beror på.
  • Kongenital, betyder att det är en medfödd missbildning av ryggraden. De med kongenital skolios har även någon annan typ av sjukdom eller handikapp.
  • Neuromuskulär, en form av skolios som kommer av en neurologisk eller muskulär sjukdom. Exempelvis Duchennes muskeldystrofi eller cerebral pares.
  • Syndromrelaterad, skolios som uppstår i samband med ett sjukligt syndrom eller missbildningar.
  • Sekundär, vid tidigare skador eller sjukdomar.

Behandling

Om du inte har en svår form av skolios brukar den vanligtvis inte behandlas. Men har man upptäckt att barnet har skolios görs regelbundna kontroller tills barnet har vuxit färdigt.

Det är väldigt ovanligt med skolios som kräver behandling. Det finns siffror som visar att det endast är tre barn av tusen som har så allvarlig skolios att den behöver behandlas.

Fysisk aktivitet är bra

Om du har skolios är det bra att motionera regelbundet och vara så fysiskt aktiv som möjligt. Lev med andra ord ett helt normalt liv.

Förebygga

Att förebygga skolios går inte. Du behöver inte heller vara rädd för att ryggraden blir sned när du lyfter för tungt eller bär fel. Skolios är nämligen något som oftast är medfött eller orsakat av skador/sjukdomar.

Andra läste också: