Behandling vid skolios

Skolios behövs oftast inte behandlas. Det är bara vid mycket svår skolios som korsett, kiropraktik eller steloperation kan behövas. Har du skolios behöver du dock kontrollera ryggraden så länge du växer så att det inte förvärras.


Behandling endast vid svår skolios

Det är väldigt ovanligt att skolios kräver behandling. Endast tre barn av tusen behöver behandling och då på grund av en mycket svår form av skolios.

Om du har en vanlig form av skolios får du dock gå på regelbundna kontroller till dess att du växt klart för att se att det inte förvärras.

Om skoliosen blir värre så vidtas åtgärden.

Kiropraktik

Kiropraktik kan göra att krökningen av ryggraden stannar upp och inte blir värre. Detta genom att behandla lederna i ryggraden så att ryggraden behåller sin flexibilitet.

Kiropraktik kan också behandla nacken så att ryggraden hittar sin naturliga balans. Men för vissa är dock operation till enda alternativet för behandling. Detta om ryggraden har varit krökt sen födseln eller från ung ålder.

Sjukgymnastik

En sjukgymnast kan inte påverka ryggradens krökning men du kan få hjälp att hitta anpassade övningar som stärker din muskulatur och som förbättrar din kondition.

Korsett

Det finns ortopediska korsetter som används för att stoppa ryggradens krökning från att bli värre. Detta för barn som har ett gradomfång på 25-40 grader.

Korsetten används dygnet runt och efter några veckor görs en röntgen för att se om behandlingen fungerar.

Det finns även korsetten för vuxna med skolios men det råder delade meningar om detta verkligen fungerar för vuxna.

steloperation behandling

Röntgen efter en steloperation.

Operation

Om krökningen är över 45 grader eller om skoliosen inte svarar på de andra behandlingsmetoderna så kan det krävas en operation. Steloperation är den vanligaste behandlingen vid svår skolios.

Efter operationen kan du behöva hjälp från en sjukgymnast med återhämtning och rehabilitering. Några månader senare ska du kunna återuppta vardagliga aktiviteter igen.

Här kan du läsa mer om steloperation.