Orsaker till skolios

Skolios är inte helt ovanligt. Men att det beror på något allvarligt är väldigt sällsynt. Oftast beror det bara på olika långa ben.


När benen är olika långa

orsakerEn anledning till att vissa personer får funktionell skolios är att benen av någon anledning är olika långa.

Det kan även bero på att bäckenbenet och höfterna är sneda, medfödda fel i kotpelaren, tillväxtstörning samt muskel- eller nervsjukdomar. Skolios följs dock sällan av några allvarliga sjukdomar.

Oförklarliga orsaker – men ärftlighet spelar roll

Den vanligaste anledningen till att du får skolios är ofta av oförklarliga skäl. Det sägs att det inte finns någon känd anledning till cirka 80 procent av alla med skolios.

Man vet med andra ord inte varför vissa drabbas av skolios och andra inte, men risken att drabbas ökar om någon släkting har eller har haft skolios.

Polio och cerebral pares kan orsaka skolios

De som föds med cerebral paresCP-skada, har en större risk att drabbas av skolios redan som barn.

I vissa fall kan personer även få skolios om de drabbas av en ryggmärgsskada som exempelvis polio. Sker ryggmärgsskadan innan tio år ålder löper man ännu större risk att drabbas.