Olika typer av skolios

Det finns två olika typer av skolios: Funktionell och strukturell.


skolios

Var tionde person har skolios om även de minsta krökningarna räknas. Det är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar.

Funktionell

Att ha funktionell skolios innebär att du har en lindrig krökning på ryggen och att den dessutom rätas ut när du lägger dig ned.

Denna typ av skolios behöver inte åtgärdas och krökningen av ryggraden går aldrig över 15 grader. Funktionell skolios kan bero på att det finns en längdskillnad mellan benen eller det som kallas för ischiasskolios.

Strukturell

Vid strukturell skolios rätar inte ryggraden ut sig när man lägger sig ned och det finns en konstant vridning i kotorna. Den strukturella skoliosen kan delas in i fem olika grupper:

  • Idiopatisk, 80 procent av alla med strukturell skolios. Innebär att det inte finns någon känd anledning till vad det beror på.
  • Kongenital, betyder att det är en medfödd missbildning av ryggraden. De med kongenital skolios har även någon annan typ av sjukdom eller handikapp.
  • Neuromuskulär, en form av skolios som kommer av en neurologisk eller muskulär sjukdom. Exempelvis Duchennes muskeldystrofi eller cerebral pares.
  • Syndromrelaterad, skolios som uppstår i samband med ett sjukligt syndrom eller missbildningar.
  • Sekundär, vid tidigare skador eller sjukdomar.